Explicació

Les dades obtingudes de les àrees de responsabilitat en els Ajuntaments també demostren la segregació horitzontal, les regidories de serveis socials són ocupades per un 72% de dones respecte a 27,4% d’homes als Ajuntaments de Catalunya. Els càrrecs referents als serveis de cura de persones són atorgats a les dones, mentre que els relacionats a sectors masculinitzats (òrgans de govern, finances, infraestructures o esports) s’atorguen a homes. Són dades del 2019 de la Generalitat de Catalunya.

Interpretar dades

Visualització

Áreas de responsabilidad según sexo

Enllaç visualització

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/segregacio-horitzontal.-arees-de-responsabilitat-segons-sexes-/index.html

Projecte

Dones i Poder Local – Participació i poder de les dones a Catalunya