Explicació

La relació d’alts càrrecs i altres directius a l’Administració de la Generalitat, destaca la segregació horitzontal que diferència entre sexes en l’àmbit de vicepresidència, polítiques digitals i territori, només el 36,36% dels càrrecs són ocupats per dones respecte al 63,64% per homes. Continua existint una  masculinització de determinats departaments (Presidència, Vicepresidència i Acció Exterior, i Govern Obert). Són dades proporcionades per la Generalitat de l’any 2021.

Interpretar dades

Visualització

Relació d’alts càrrecs i d’altres directius de l’Administració de la Generalitat i les seves retribucions. Per Conselleries

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral