Explicació

La bretxa digital de gènere en els usos d’internet és un altre indicador de la desigualtat, analitzant el percentatge de persones de 16 a 74 anys que utilitzen espais d’emmagatzematge a Internet la diferencia és del 42,9% de dones respecte al 49,3% homes. D’altra banda, podem observar en l’ús d’Internet un major percentatge de dones respecte als homes a l’hora de buscar informació sobre temes de salut, o de consultar una cita mèdica. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística els últims tres mesos per tipus d’activitat executada a Espanya durant el 2020.

Interpretar dades

Visualització

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c133716

Projecte

Dades X Dones X Digital