Explicació

En el sector digital, més concretament en l’àmbit de la Informació i les Comunicacions diferenciava entre el 32% de dones ocupades respecte al 68% d’homes, 36 punts de bretxa. La participació de les dones en el sector tecnològic és minoritària. Dades  del primer trimestre del 2021, recollides per l’INE Instituto Nacional de Estadistica el 2021.

Interpretar dades

Visualització

Persones Ocupades àmbit Digital per sexe i àmbit d’activitat

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c128251

Projecte

Dades X Dones X Digital