Explicació

La bretxa digital de gènere en els usos de l’internet s’intensifica a la inversa en analitzar concretament l’ús d’internet per cercar temes relacionats amb la salut. En aquest cas hi ha una diferència del 24% de les dones respecte a els homes, que inclou: la -Cerca d’informació sobre temes de salut (12,8%), -Concertar una cita amb un metge a través d’una pàgina web o d’una app de mòbil (7,2%), -Accedir a arxius personals de salut (0,5%), -Accedir a altres serveis de salut en línia en lloc d’anar a l’hospital (3,5%). L’ús d’Internet que realitzen homes i dones està marcat fortament per estereotips de gènere presents en dones i homes. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística els últims tres mesos per tipus d’activitat executada a Espanya durant el 2020.

Interpretar dades

Visualització

Bretxa Digital Per Usos-Tipus

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c133716

Projecte

Dades X Dones X Digital