Explicació

Analitzant els Agressors i les Víctimes de delictes contra la llibertat sexual a Espanya en el període del 2010 al 2019, s’observa la diferència abismal i la magnitud del problema, pel que fa a persones detingudes i investigades un 94,74%, respecte a un 5,26% que són dones. Es pot identificar clarament que en els agressors predominen els homes, mentre que aquesta tendència s’inverteix proporcionalment a l’observar les victimitzacions on predominen les dones. Dades extretes del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior) durant el període 2010-2019.

Interpretar dades

Visualització

Agressors i víctimes de delictes contra la llibertat sexual a Espanya // detencions i investigats

Enllaç visualització

https://violenciasexual.datalabciba.org/#c122992

Projecte

Violència Sexual