Explicació

Les diferencia entre persones ocupades en els diversos àmbits digitals, més concretament en el sector de Programació-Consultoria i d’altres activitats, durant el primer trimestre del 2021, reflecteix la diferència entre tots dos sexes, mentre que els homes són 73%, les dones són el 27% del total de persones ocupades en el sector digital a Espanya. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística durant el primer trimestre del 2021

Interpretar dades

Visualització

Persones Ocupades àmbit Digital per sexe i àmbit d’activitat

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/index.php?id=25334

Projecte

Dades X Dones X Digital