Explicació

La bretxa digital de gènere en els usos de l’internet s’intensifica en analitzar concretament l’ús d’internet per cercar temes relacionats amb la banca electrònica. En aquest cas analitzant persones de 16 a 74 anys usuaris d’Internet en els últims tres mesos hi ha una diferència del 64,5% de les dones respecte al 68,8% els homes. L’ús d’Internet que realitzen homes i dones respon novament als estereotips de gènere presents en dones i homes. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística els últims tres mesos per tipus d’activitat executada a Espanya durant el 2020.

Interpretar dades

Visualització

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c133716

Projecte

Dades X Dones X Digital