Explicació

Analitzant les persones ocupades per situació professional i sexe, destaca la diferència en el sector d’Operadors i Muntadors en instal·lacions i maquinària, -per milers de persones assalariades- la diferència és de 1.112,6 homes (85,46%) respecte a 189,3 (14,54%) de dones l’any 2021, resulta una bretxa de 22,64. Són dades del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior) 2011-2021.

Interpretar dades

Visualització

Persones ocupades per situació professional, sexes i ocupació

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral