Explicació

La presència de les dones en les presidències i consells d’administració de les empreses de l’IBEX36 envers la presència dels homes és rellevant, l’any 2020 només el 6,1% de dones ocupaven la presidència d’empreses de l’IBEX35, contra el 93,90% d’homes. És una dada que evidencia com les dones continuen sent minoria en els llocs directius, a més a més hi ha hagut un descens de 3 punts de dones en les presidències des del 2014. Són dades extretes del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE).

Interpretar dades

Visualització

Dones a la presidència i als consells d’administració de les empreses de l’IBEX 35

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral